Basisonderwijs

Overzicht

Wis@d Schoolware Optie
Secretariaat
  Leerlingadministratie x
  Personeelsadministratie x
  Facturatie x
  Arbeidsongevallen en preventie x
  Busvervoer buitengewoon onderwijs x
  IQ testen buitengewoon onderwijs x
  Organisatie oudercontact IL
Directie x
  Beleidsinformatie x
  Ambtsverdeling x
  Sollicitantenbeheer x PE
  Personeelsevaluatie x PE
Leerkrachten en begeleiders
  Afwezigheden x x
  Toetsen en rapporten x x LVS
  Volgsysteem x x LVS
  Agenda x A
  VCLB-toetsen x VCLB
  Organisatie oudercontact x IL
Ouders
  Controle personalia x
  Afwezigheden, rekeningen x
  Toetsen en rapporten x LVS
  Volgsysteem x LVS
  Agenda x A
  Organisatie oudercontact x IL

Basisonderwijs

Voor het secretariaat

Nauwkeurige verwerking...

Voor de directie

Behoud het overzicht...

Voor leerkrachten en begeleiders

Eenvoudig, via het web...

Voor ouders

Alle info bij de hand...

Voor de systeembeheerder

Houd de touwtjes in handen...

Voor de CLB medewerker

Volg de leerling met actuele info...